Productfotografie

pro┬Ěduct (het; o; meervoud: producten)

1: hetgeen is voortgebracht door landbouw, industrie, kunst enz.; voortbrengsel

2: opbrengst: het bruto binnenlands product de waarde van de totale productie in
een land

3: uitkomst van een vermenigvuldiging